Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
За СЛУЖИТЕЛИ
Публични продажби на ДСИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Зaщита на лични данни
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Профил на купувача
Бланки и формуляри
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 
 084913 
 Начална страница  
 Добре дошли!

Уважаеми посетители,
     Със създаването и поддържането на този сайт, ние, магистратите и служителите от Ломски районен съд, се надяваме да Ви бъдем полезни.
     Сайтът има за цел да Ви запознае с историята, административната структура и дейността на съда.

      На страниците на сайта може да намерите:

  • график на съдебните заседания;
  • информация за образуваните и разглеждани от съда граждански и наказателни дела;
  • постановен съдебен акт по конкретно дело - в раздел Актове на съда и съответните подраздели по видове дела и по месеци;
  • информация за службите в съда, работното и приемното им време;
  • обяви за публична продан;
  • доклади, обяви, конкурси и др.
     Публикувани са и могат да бъдат изтеглени бланки и формуляри за административните услуги, които се извършват от съответните служби в съда и образци на заявления по новия ГПК във връзка със заповедното производство.
      Сайтът се актуализира ежедневно.
      Целта ни е да осигурим по-голяма прозрачност в дейността на съда.
 
Районен съд гр. Лом е съд с традиции, основан през 1941 година.
Покана за освещаване на новопостроената Съдебна палата

... и част от списъка с поканените гостиОкръжен съд 
гр. Монтана
Председател – Милена Бранкова
Тел. централа: (096) 395 101
Районни съдилища 
Районни съдилища
Съдебен окръг Монтана
Районна прокуратура 
Прокуратура - гр. Лом
Адвокати 
Адвокатска колегия
Нотариуси 
Район на действие
Районен съд Лом
Национално бюро за правна помощ 

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети.
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
Връзки 
Връзки в Интернет
3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР